Władze

Władzę w stowarzyszeniu sprawuje Zarząd w składzie:

prezes: Robert Michalski
 tel: 606-303-854
wiceprezes: Andrzej Kletka
tel: 605-071-921
wiceprezes: Dominik Bartłomiejczyk
tel: 505-046-867
skarbnik: Dariusz Mikołajczyk
tel. 505-140-600
sekretarz:Michał Anyszka
tel: 514-504-008
 
 
Funkcję organu kontrolne, pełni Komisja Rewizyjna,
przewodniczący: Karim Djidjeh