Władze

Władzę w stowarzyszeniu sprawuje Zarząd w składzie:

prezes: Robert Michalski

tel. 606-303-854

Członkowie zarządu:

Jacek Niebrzydowski

tel. 606-200-355

Michał Anyszka

tel. 514-504-008

 
Funkcję organu kontrolnego, pełni Komisja Rewizyjna,
przewodniczący: Patryk Żłobiński