Władze

Władzę w stowarzyszeniu sprawuje Zarząd w składzie:

prezes: Robert Michalski

tel. 606-303-854

wiceprezes: Jacek Niebrzydowski

tel. 606-200-355

wiceprezes:  Tomasz Klepacz

tel. 604-866-198

skarbnik: Kazimierz Wesołowski

tel. 603-380-453

sekretarz: Michał Anyszka

tel. 514-504-008

 
Funkcję organu kontrolnego, pełni Komisja Rewizyjna,
przewodniczący: Karim Djidjeh