Idzie wiosna…czyli wybory w stowarzyszeniu

W ostatnią niedzielę 7 lutego, w naszej siedzibie odbyło się Zebranie Walne naszego stowarzyszenia. Była to doskonała okazja do spotkania i omówienia kilku ważnych spraw, jak i co najistotniejsze w związku z kończącą się kadencją obecnego zarządu, wybór jego nowych członków.
Na pierwszy ogień poszło rozliczenie działalności dotychczasowego zarządu, który to otrzymał absolutorium za zeszły rok. Dzięki wytężonej pracy zarządu udało się przez ostatnie dwa lata wyprostować kilka problemów logistycznych oraz tzw. „papierologii”, a to dobrze wróżny na przyszłość. Wiadomo – trzeba stać mocno na dwóch nogach 🙂
W wyniku przeprowadzonych wyborów, powołano nowy zarząd stowarzyszenia który będzie sprawował swoją rolę przez najbliższe lata.
Obecnie, w zarządzie funkcje pełnią:

– Robert „Halskir” Michalski – prezes,
– Andrzej „Magnes” Kletka – wiceprezes,
– Dominik „Gunship” Bartłomiejczyk – wiceprezes,
– Renata „Reńka” Jędrzejczak – skarbnik,
– Michał „Limp83” Anyszka – sekretarz,

Wybrano również nowy skład komisji rewizyjnej:

Karim „KaDe” Djidjeh – przewodniczący,
Grzegorz „Speed” Marczak – członek,
Tomasz „Toperz” Klepacz – członek,

Nowemu zarządowi i komisji gratulujemy oraz życzymy wszystkiego najlepszego.
Jednoczeście chcemy serdecznie podziękować dotychczasowemu prezesowi i naszemu koledze Tomaszowi Klepaczowi – „Toperzowi”, za kilkuletnie zawiadowanie naszym stowarzyszeniem. Dzięki!